Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 20.02.2009

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 20.února 2009.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • členy návrhové komise

B. Schvaluje:

  • Rozpočet obce na rok 2009.
  • Zřízení pracoviště Czech POINT na Obecním úřadu v Čížkově.

C. Bere na vědomí:

  • Zprávu starosty.
  • Rozbor hospodaření za rok 2008.

D. Ukládá:

  • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 25.02.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.03.2009