Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 15.12.2006

Usnesení Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 24.2.2006.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

 • členy návrhové komise

B. Schvaluje:

 • Rozbor hospodaření na rok 2005
 • Rozpočet obce na rok 2006
 • Prodej 1/3 domu čp. 58 v Železném Újezdu p. Josefu Vítkovi
 • Úmysl výstavby větrné elektrárny v k.ú. Železný Újezd, společnosti EuroGiga s.r.o.
 • Pronájem rybníka Dožín č.par. 730 v k.ú. Železný Újezd , Mysliveckému sdružení Železný Újezd na dobu 10 let, od 1.6.2006 do 31.5.2016, za roční nájem 1.500,-Kč
 • Snížení nájmu za prodejny Čížkov, Čečovice a Železný Újezd, na 1.000,-Kč za měsíc počínaje měsícem březen 2006
 • Dodatek ke zřizovací listině č. 2 MŠ Čížkov
 • Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Spálené Poříčí
 • Příspěvek na dovoz obědů důchodcům, 100,-Kč na den dovozci

C. Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty.

Hons Josef - starosta

Vyvěšeno na úřední desku: 27.02.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.03.2006