Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 15.12.2006

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 15.12.2006.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

 • Členy návrhové komise: Černý M. Černá P, Davídek.

B. Schvaluje:

 • Kulturní komisi obce ve složení:
  předseda: Černý Miroslav
  členové: Kovářová Marie, Šelmát Zdeněk
  členové pro SPOZ: Jílková Marie, Nováková Jana, Šelmát Zdeněk, Nová Martina, Šeflová Jindřiška, Koubová Jitka, Chottová Zdeňka, Honsová Alena, Voříšková Anděla, Plachá Ivana, Chottová Helena, Krejčová Jana
 • Instrukci k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2006 a inventarizační komisi ve složení: Jílek Jaromír, Davídek Václav, Nachtmann Josef.
 • Změny rozpočtu na rok 2006.
 • Rozpočtové provizórium na rok 2007.
 • Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
  - místostarosta 6.540,-Kč měsíčně
  - předseda komise 910,-Kč měsíčně
  - člen komise 610,-Kč měsíčně.
 • Prodej části pozemku par.č. 1203/6 v k.ú. Železný Újezd Josefu Pugnerovi za cenu 40,-Kč/m2 . Prodej musí být uskutečněn ve lhůtě do jednoho roku od schválení.
 • Způsob úhrady bytu č. 87/4 a garáže v bytovém domě v Čížkově: 100.000,- Kč v hotovosti, další splátky 3.000,- Kč měsíčně, s 3% úrokem.

C. Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty.

D. Ukládá:

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.12.2006