Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 11.06.2009

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 11.června 2009.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • členy návrhové komise

B. Schvaluje:

  • Nabytí nemovitosti parcela č. 156/1 – les v k.ú. Chynín darovací smlouvou od Vojenských lesů a statků ČR, s.p.

C. Bere na vědomí:

  •  

D. Ukládá:

  • Starostovi poslat dopis p. Brůhovi J., Uhlířovi V. a Krejčířové I. z bytového domu čp. 87 v Čížkově, aby zaplatili dlužné částky nejpozději do 20.7.2009, jinak se byty nabídnou k prodeji.
  • Starostovi a zastupitelstvu řešit připomínky z diskuse.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 15.06.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.06.2009