Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 1.10.2010

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 1. října 2010.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • členy návrhové komise: Kovářová, Černý, Česal

B. Schvaluje:

  • Prodej části pozemku par.č. 11/1 v k.ú. Chynín manželům Kočkovým za cenu 40,-Kč/m2, pozemek pod čekárnou bude zaměřen a vyjmut.
  • Pronájem nebytových prostor pohostinství Železný Újezd od 1.10.2010 panu Janu Moravcovi
  • Pronájem nebytových prostor pohostinství Čížkov od 1.11.2010 panu Štefanu Šmírovi
  • Podání žádosti na MZ ČR o udělení licence pro lesní školku obce v k.ú. Liškov
  • Rozpočtové opatření č. 5/10

C. Bere na vědomí:

  • Zprávu starosty
  • Výpověď nájemní smlouvy z nebytových prostor pohostinství Čížkov dohodou k 31.10.2010

D. Ukládá:

  • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 04.10.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.10.2010