Facebook

 


Zveřejnění záměru prodeje (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr:

  1. prodeje pozemku parcelní č. 24/2 o výměře 497 m2, druh pozemku vodní placha, k.ú. Chynín
  2. prodeje části pozemku parcelní č. 731/3, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Železný Újezd

Josef Hons
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 29.04.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.05.2010