Facebook

 


Zveřejnění prodeje, pronájmu a směny pozemků (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr:

  1. prodeje části pozemku parcelní č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd
  2. prodeje části pozemku parcelní č. 589/5 v k.ú. Zahrádka
  3. směny pozemku parcelní č. 410/4 v k.ú. Chynín za pozemek parcelní č. 349/2 v k.ú. Chynín
  4. pronájmu části pozemku parcelní č. 572/1 v k.ú. Měrčín

Josef Hons
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 07.05.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.05.2009