Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje prodej pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí.


Obec Čížkov zveřejňuje :

  1. Záměr prodeje č.p.10 na st.parcele 11  v katastrálním území Měrčín.
  2. Záměr prodeje části  obecního pozemku p.č.50/1 v k.ú.Přešín.
  3. Záměr prodeje  části pozemků č. 812/10,1203/3 a 1220 v kú Železný Újezd
  4. Záměr prodeje  části pozemku p.č. 131/6 v kú Čížkov.
  5. Pronájem pozemku p.č. 732/10 v kú Čížkov.

Ing.Zdeněk Tomášek
starosta obce 

Vyvěšeno na úřední desku: 04.08.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.09.2011