Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje obecních pozemků.

  1. Prodeje části obecního pozemku v k.ú. Železný Újezd p.č.  812/10
  2. Prodeje obecního pozemku  p.č. 93 v k.ú Čečovice
  3. Směny pozemků v k.ú. Železný Újezd č. 871/2 část za pozemek p.č. 871/1 část

Ing. Zdeněk Tomášek
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 26.05.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.06.2011