Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr:

  1. prodeje části pozemku parcelní č. 847/2 v k.ú. Liškov

Josef Hons
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 15.08.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.08.2008