Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr:

  1. prodeje pozemku parcelní č. 82/1 o výměře 29 m2 v k.ú. Liškov

Josef Hons
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 26.11.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.12.2009