Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr:

  1. Prodeje části obecních pozemků v k.ú. Železný Újezd – původ pozemků PK –pozemky ve zjednodušené evidenci p.č. 812/3 a 812/4
  2. Prodeje obecního pozemku – pozemek KN p.č. 24/2 (vodní plocha) v k.ú Chynín
  3. Prodeje části obecních pozemků v k.ú. Přešín – původ pozemků PK – pozemky ve zjednodušené evidenci p.č. 233 a 234

Ing. Zdeněk Tomášek
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 01.12.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.12.2010