Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků.


Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí:

Obec Čížkov zveřejňuje :

1.      Záměr prodeje části obecního pozemku p.č.836/1 v k.ú. Železný Újezd.
2.      Záměr prodeje pozemku p.č. 732/10 v kú Čížkov.
3.      Záměr pronájmu rybníku p.č.34 v kú Chynín.
 
Ing.Zdeněk Tomášek
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 29.02.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.03.2012