Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Přešín a Čížkov.


1.      Záměr prodeje obecního pozemku p.č.1249 v k.ú.Přešín.

2.      Záměr prodeje pozemku p.č. 732/9 v kú Čížkov.

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.12.2011