Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků v Zahrádce (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje obecního pozemku p.č.23/31 a 23/1 a části obecního pozemku p.č.23/34 v k.ú. Zahrádka u Čížkova.


Obec Čížkov zveřejňuje :

Záměr prodeje obecního pozemku p.č.23/31 a 23/1 a části obecního pozemku p.č.23/34 v k.ú. Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov.
 

Ing.Zdeněk Tomášek
starosta obce 

Vyvěšeno na úřední desku: 06.04.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.04.2012