Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí.

Obec Čížkov zveřejňuje:

Záměr prodeje pozemků:

  • Parcela č. st.p. 35 o výměře 5 m²- zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Měrčín, obec Čížkov (pozemek pod stavbou transformátoru)
  • Parcela č. st.p. 67 o výměře 6 m²- zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Liškov, obec Čížkov (pozemek pod stavbou transformátoru)
  • Pronájem skladového prostoru v Čížkově.

Ing.Zdeněk Tomášek
starosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 10.11.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.11.2014