Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. Zahrádka, Liškov, Čížkov.

 


 

Obec Čížkov zveřejňuje:

  • Záměr prodeje části obecního pozemku parcela č.589/5 v k.ú. Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov.
  • Záměr prodeje části obecního pozemku parcela č.862/1 o výměře cca 70 m2 a obecního pozemku 862/2  o výměře 131 m2.
  • Záměr prodeje obecního pozemku parcela č.115 v k.ú. Čížkov u Blovic, obec Čížkov.

Ing.Zdeněk Tomášek
starosta obce 

Vyvěšeno na úřední desku: 04.07.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.07.2012