Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí - prosinec 2015 (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce č.68/1 a 68/2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova.


Obec Čížkov zveřejňuje:

Záměr prodeje pozemků:

Pozemkové parcely ve vlastnictví obce č.68/1 a 68/2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.12.2015