Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků.


Obec Čížkov zveřejňuje:

Záměr převodu a prodeje pozemků:

  • Prodej obecního pozemku p.č. st. 77 v k.ú. Čečovice

Vyvěšeno na úřední desku: 10.11.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.11.2018