Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků a pronájmů nebytových prostor (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr:

  1. Prodeje části pozemku parcelní č. 11/1 v k.ú. Chynín
  2. Pronájmu nebytových prostor pohostinství Železný Újezd od 1.10.2010
  3. Pronájmu nebytových prostor pohostinství Čížkov od 1.11.2010

Josef Hons
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 14.09.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.09.2010