Facebook

 


Zveřejnění prodeje bytu (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr:

  1. prodat byt. Jedná se o byt 2+1 č. 86/5 v bytovém domě čp. 86 v Čížkově na stavební parcele č. 125 v k.ú. Čížkov u Blovic.

Josef Hons
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 05.01.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.01.2007