Facebook

 


Zveřejnění prodeje bytu (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr:

  1. prodeje bytu 3 + 1 v bytovém domě čp. 24 v Čečovicích

Josef Hons
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 07.08.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.08.2008