Facebook

 


Volební komise 2012 (archiv dokumentů)

Starosta Obce Čížkov na základě zákona o volbách do zastupitelstev krajů stanovuje minimální počet členů volební komise.


Starosta Obce Čížkov na základě zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů , ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.152/2000 Sb., o provedení ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů , ve znění pozdějších přepisů stanovuje, dle § 15 písm. c zákona, minimální počet členů volební komise a to:

tři členové komise + jeden(a) zapisovatel(ka)

 
Ing. Zdeněk Tomášek
starosta

Vyvěšeno na úřední desku: 13.08.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.08.2012