Facebook

 


Veřejně prospěšné práce (archiv dokumentů)

Informace o podpoře vytváření pracovních míst z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001
Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond
naší obci?

V letech 2008 - 2010 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšné práce. který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 15.4 2010 do 31 10 2010 bylo v obci Čížkov v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 70 168,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 59 643,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%. tj. 10 525,- Kč.
Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací apod. Takto vytvořené pracovní místo je ve svém důsledku prospěšné široké veřejnosti. Na VPP byla umístěna osoba patřící do rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání na trhu práce.

dokument

Vyvěšeno na úřední desku: 13.01.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.02.2011