Facebook

 


Veřejná vyhláška (archiv dokumentů)

Oznámení o uložení písemnosti.

Veřejná vyhláška

Oznámení o uložení písemnosti dle § 19 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění

Příjemce písemnosti: Vrbata Petr

Čížkov-Přešín 76
335 63 Čížkov

Označení písemnosti: čj. V73P/166500060004410

Odesílatel: Celní úřad Plzeň 

Domažlická 17, 314 58 Plzeň

Místo uložení písemnosti:       Celní úřad Plzeň, agenda vymáhání č. dv. 678, Domažlická 178, 314 58 Plzeň, telefon: 377435249

k vyzvednutí v pracovní době od 7:00 hod do 15:30 hod

Písemnost si lze vyzvednout ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení.                                    

plk.Mgr. Rodika Račáková
Ředitelka CÚ Plzeň

Vyvěšeno na úřední desku: 10.01.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.01.2007