Facebook

 


Veřejná vyhláška (archiv dokumentů)

Oznámení o uložení písemnosti.

Úřad městského obvodu Plzeň 1
V Plzni dne 28.07.2008
alej Svobody 60
323 18  Plzeň
tel. 378 031 115 
Čj. FIN/2910/08/KaBo-017818/2008
Vyřizuje:Bolková, tel. 378036075
e-mail: bolkova@plzen.eu

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

 

Úřad městského obvodu Plzeň 1, místně příslušný dle zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu § 19 odst. 1 a 2 citovaného zákona, oznamuje, že daňová písemnost č.j.: Fin 2563/08/KaBo-015959/2008

pro:  ŘÍHA Pavel, nar. 1986

s posledně známým bydlištěm: 
Plzeň, alej Svobody 60
Nové Mitrovice, Železný Újezd 14

je uložena na ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň.

Uloženou písemnost lze vyzvednout v pondělí a ve středu, od 8.00 do 18.00 a v ostatní dny po telefonické domluvě v kanceláři č. 211 ve II. poschodí budovy ÚMO Plzeň 1.

Poslední den 15 denní lhůty, po který je vyhláška vyvěšena, je považován za den doručení.

Věra Németová
zást. vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno na úřední desku: 20.08.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.09.2008