Facebook

 


UPOZORNĚNÍ!!! - ODEČET ELEKTROMĚRŮ (archiv dokumentů)

Oznamujeme občanům v Zahrádce a Liškově , že ve dnech 11. až 12. srpna 2016 proběhne periodický odečet elektroměrů k fakturaci. Nezáleží na dodavateli, neboť ČEZ Distribuce, a.s. jsou vlastníky všech elektroměrů a zajišťují data pro všechny prodejce.


Žádáme občany, pokud nemají přístupný elektroměr z ulice, aby byl odečítači umožněn v těchto dnech přístup k odečtu elektroměrů v době od 7 do 15 hod. Pokud se v této době nezdržují na odběrném místě a mají psa, měl by  být přivázaný či zavřený a odemčená branka.

Pokud to není možné,(ani za  pomoci přítomného souseda) můžou odečítači zanechat tzv. samoodečet, viditelně  u branky s označením odběrného místa, vlastníka, čp. a čísla elektroměru, kterého se odečet týká. Nahlášení stavu elektroměru je možné též telefonicky dle zanechaného lístku, prosím pouze SMS na tel. 792 332 581 nejpozději do 19. Srpna 2016.

Odečítač  nový zaměstnanec ČEZ Distribuce, a.s.. a proto se odečty elektroměrů (ne plynoměrů) provádějí již pouze ve všední dny.

Děkuji všem za spolupráci. Václava Kuncendörferová,   odečítač

Tel.: 792 332 581

Vyvěšeno na úřední desku: 08.08.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.08.2016