Facebook

 


Sběr nebezpečných odpadů (archiv dokumentů)

Informace o sběru nebezpečného odpadu.

Sběr nebezpečných odpadů
znečištěné obaly od barev, olejů apod., barvy, lepidla, chemikálie, zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články – monočlánky, pneumatiky, televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad, vyřazené léky, oleje, olejové filtry, lednice, mrazáky

od pondělí 22.10.2007 do úterý 23.10.2007 v době úředních hodin t.j. v pondělí od 8.00 h. do 17.00 h., v úterý od 8.00 h. do 15.30 h.
na Obecním úřadu Čížkov

Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Obec.

Chraňte životní prostředí

Vyvěšeno na úřední desku: 15.10.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.10.2007