Facebook

 


Sběr nebezpečných odpadů (archiv dokumentů)

Informace o sběru nebezpečného odpadu.

Sběr nebezpečných odpadů
znečištěné obaly od barev, olejů apod., barvy, lepidla, chemikálie, zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články – monočlánky, pneumatiky, televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad, vyřazené léky, oleje, olejové filtry, lednice, mrazáky

v úterý 21.října 2008 od 8.00 do 16.00 hod.,ve středu 22. října 08 od 08.00 do 17.00 hod. a ve čtvrtek 23.října od 8.00 do 16.00 h.
na Obecním úřadu Čížkov

Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Obec.

Chraňte životní prostředí

Vyvěšeno na úřední desku: 17.10.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.10.2008