Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánkana na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 19. května 2006 od 19. hodin v pohostinství Čížkov.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  4. Zpráva starosty
  5. Schválení finančního hospodaření obce za rok 2005 (auditu)
  6. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2005
  7. Žádost o odkoupení části pozemku parcela č. 1472/5 v k.ú. Čečoviceu
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 18.10 hod., Železný Újezd 18.20 hod., Přešín 18.25 hod., Měrčín 18.35 hod., Liškov 18.40 hod., Čečovice 18.45 hod., Zahrádka a Smetalky 18.50 hod.

HONS Josef - starosta
ŠELMÁT Zdeněk - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 05.05.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.05.2006