Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánkana na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 25. srpna 2006 od 19. hodin v pohostinství Čížkov.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  4. Zpráva starosty
  5. Projednání prodeje pozemku č.732/8 v k.ú. Čížkov u Bl.
  6. Projednání prodeje pozemku č. 1203/23 v k.ú. Železný Újezd
  7. Projednání a schválení zrušení místní knihovny v obci Zahrádkau
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 18.10 hod., Železný Újezd 18.20 hod., Přešín 18.25 hod., Měrčín 18.35 hod., Liškov 18.40 hod., Čečovice 18.45 hod., Zahrádka a Smetalky 18.50 hod.

HONS Josef - starosta
ŠELMÁT Zdeněk - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 10.08.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.08.2006