Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánkana na ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 3. listopadu 2006 od 19. hodin v pohostinství Čížkov.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
  3. Zpráva mandátové komise
  4. Složení slibu členů zastupitelstva obce
  5. Volba starosty a místostarosty obce
  6. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
  7. Volba kontrolního a finančního výboru
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 18.10 hod., Železný Újezd 18.20 hod., Přešín 18.25 hod., Měrčín 18.35 hod., Liškov 18.40 hod., Čečovice 18.45 hod., Zahrádka a Smetalky 18.50 hod.

HONS Josef - starosta 

Vyvěšeno na úřední desku: 27.10.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.11.2006