Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánkana na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 15. prosince 2006 od 19. hodin v pohostinství Čížkov.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva starosty
 4. Stanovení a schválení kulturní komise
 5. Stanovení a schválení instrukce k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2006 a schválení inventarizační komise
 6. Změny rozpočtu obce na rok 2006
 7. Schválení rozpočtového provizoria na počátek roku 2007 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2007
 8. Schválení odměn neuvolněným zastupitelům
 9. Žádost o prodej části pozemku parcela č. 1203/6 v k.ú. Železný Újezd
 10. Projednání a schválení způsobu úhrady bytu č. 87/4 v Čížkově
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 18.10 hod., Železný Újezd 18.20 hod., Přešín 18.25 hod., Měrčín 18.35 hod., Liškov 18.40 hod., Čečovice 18.45 hod., Zahrádka a Smetalky 18.50 hod.

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 07.12.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.12.2006