Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánkana na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 26. ledna 2007 od 19. hodin v pohostinství Čížkov.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  4. Rozbor hospodaření obce za rok 2006
  5. Návrh rozpočtu obce na rok 2007
  6. Žádost o odkoupení bytu č. 86/5 (2 +1 ) v bytovém domě čp. 86 v Čížkově
  7. Schválení oběhu a kontroly účetních dokladů
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 18.10 hod., Železný Újezd 18.20 hod., Přešín 18.25 hod., Měrčín 18.35 hod., Liškov 18.40 hod., Čečovice 18.45 hod., Zahrádka a Smetalky 18.50 hod.

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 19.01.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.01.2007