Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánkana na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 27. září 2007 od 20. hodin v pohostinství Čížkov.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o odkoupení pozemku par.č. 81/1 a 856/4 v k.ú. Liškov
 6. Žádost o odkoupení pozemku par.č. st. 71 v k.ú Zahrádka u Čížkova
 7. Žádost o odkoupení části pozemku par.č. 23/5 v k.ú. Zahrádka u Čížkova
 8. Žádost o odkoupení pozemku par.č. 127/2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova
 9. Žádosti o odkoupení bytu v bytovém domě čp. 87 v Čížkově, bytů č. 87/6 (3+1), 87/1 (3+1), 87/3 (3+1), 87/5 (2+1) a garáží
 10. Žádost o převedení hospodářského výsledku za rok 2006 do rezervního fondu a žádost o čerpání z rezervního fondu
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 19.10 hod., Železný Újezd 19.20 hod., Přešín 19.25 hod., Měrčín 19.35 hod., Liškov 19.40 hod., Čečovice 19.45 hod., Zahrádka a Smetalky 19.50 hod.

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 20.09.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.09.2007