Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánkana veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 29. srpna 2008 od 19. hodin v pohostinství Čížkov.

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o odkoupení stavebního pozemku parcela č. 84 o výměře 663 m2 v k.ú. Čížkov u Bl.
 6. Žádost o odkoupení části pozemku parcela č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd přilehlá k pozemku 731/42
 7. Žádost o odkoupení části pozemku parcela č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd přilehlá k pozemku č. 731/37
 8. Žádost o odkoupení části pozemku parcela č. 847/2 v k.ú. Liškov
 9. Žádost o odkoupení bytu č. 24/1 3+1 v bytovém domě čp. 24 v Čečovicích
 10. Žádosti o připojení na veřejný vodovod v obci Železný Újezd
 11. Nabídka obci Čížkov k odkoupení pozemku parcela č. 45/1 v k.ú. Přešín za cenu 15,-Kč/m2
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 18.10 hod., Železný Újezd 18.20 hod., Přešín 18.25 hod., Měrčín 18.35 hod., Liškov 18.40 hod., Čečovice 18.45 hod., Zahrádka a Smetalky 18.50 hod.

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 21.08.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.08.2008