Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 18. prosince 2008 od 19. hodin v pohostinství Čížkov.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedán
 4. Zpráva starosty
 5. Schválení rozpočtového provizória na počátek roku 2009
 6. Schválení rozpočtového výhledu obce na rok 2010-2014
 7. Schválení směrnice k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2008 a inventarizační komise
 8. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi
 9. Schválení zpracování územně plánovací dokumentace - územní plán obce
 10. MŠ Čížkov – žádost o čerpání rezervního fondu
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 18.10 hod., Železný Újezd 18.20 hod., Přešín 18.25 hod., Měrčín 18.35 hod., Liškov 18.40 hod., Čečovice 18.45 hod., Zahrádka a Smetalky 18.50 hod.

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 11.12.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.12.2008