Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 20. února 2009 od 19. hodin v pohostinství Čížkov.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  4. Zpráva starosty
  5. Rozbor hospodaření za rok 2008
  6. Rozpočet obce na rok 2009č
  7. Projednání a schválení zřízení pracoviště Czech POINT na Obecním úřadu v Čížkově
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 18.10 hod., Železný Újezd 18.20 hod.,
Přešín 18.25 hod., Měrčín 18.35 hod., Liškov 18.40 hod., Čečovice 18.45 hod., Zahrádka a Smetalky 18.50 hod.

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 13.02.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.02.2009