Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 11. června 2009 od 20. hodin na Obecním úřadu v Čížkově.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Projednání a schválení nabytí nemovitosti parcela č. 156/1 – les v k.ú Chynín darovací smlouvou
  4. Řešení prodeje bytových jednotek v čp. 87 v Čížkově
  5. Diskuse
  6. Usnesení
  7. Závěr

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 03.06.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.06.2009