Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 21. srpna 2009 od 20. hodin v pohostinství v Čečovicích

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva starosty
 4. Projednání a schválení projektu na bezdrátový rozhlas pro jednotlivé obce centrálně ovládaného z OÚ Čížkov
 5. Projednání žádosti o rozšíření vodovodu do chatové oblasti Dožín
 6. Žádost o odkoupení pozemku nebo zřízení věcného břemene na pozemek KN č. 43/6 a část poz. PK č. 671 v k.ú. Zahrádka
 7. Žádost o směnu a doprodej části pozemku parcela č. 350/6 v k.ú. Chynín
 8. Žádost Českého svazu včelařů – občanského sdružení Čížkov o finanční příspěvek
 9. Žádost o zrušení zpětné koupě pozemku parcela č. 812/19 v k.ú. Železný Újezd
 10. Schválení sponzorských darů pro MŠ Čížkov a schválení zřizovací listiny pro MŠ Čížkov
 11. Žádost o projednání klubové akce Rallye klub historických vozidel AČR Plzeň
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Svoz zajištěn vozidlem obce: odjezd Chynín 19:10, Železný Újezd 19:20, Přešín 19:25, Čížkov 19:30, Zahrádka a Smetalky 19:35, Měrčín 19:45, Liškov 19:50 hod.

Vyvěšeno na úřední desku: 14.08.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.08.2009