Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 11. prosince 2009 od 19. hodin v pohostinství v Čížkově.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o prodej pozemku parcela č. 82/1 o výměře 29 m2, zahrada, v k.ú. Liškov
 6. Schválení přiznaných dotací na jednotlivé akce
 7. Schválení inventarizační komise a směrnice k provedení inventarizace majetku k 31.12.2009
 8. Rozpočtové provizorium na rok 2010
 9. Oznámení o zavedení DPH od 1.1.2010
 10. Projednání a schválení navýšení vodného
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Svoz zajištěn vozidlem obce: odjezd Chynín 18:10, Železný Újezd 18:20, Přešín 18:25, Měrčín 18:35, Liškov 18:40 hod., Čečovice 18:45. Zahrádka a Smetalky 18:50

Vyvěšeno na úřední desku: 03.12.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.12.2009