Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 19. února 2009 od 19. hodin v pohostinství v Čížkově.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Projednání a schválení výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
 6. Závěrečný účet obce Čížkov k 31.12.2009
 7. Žádost o rozdělení hospodářského výsledku MŠ Čížkov
 8. Rozbor hospodaření obce za rok 2009
 9. Návrh na rozpočet obce na rok 2010
 10. Žádost o odprodej části pozemku parcela č. 350/6 v k.ú. Chynín
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Svoz zajištěn vozidlem obce: odjezd Chynín 18:10, Železný Újezd 18:20, Přešín 18:25, Měrčín 18:35, Liškov 18:40 hod., Čečovice 18:45. Zahrádka a Smetalky 18:50

Vyvěšeno na úřední desku: 11.02.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.02.2010