Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 14. května 2010 od 20. hodin v pohostinství v Čížkově.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Projednání činnosti lesníka obce
 6. Rozpočtové opatření obce
 7. Žádost o odkoupení části pozemku parcela č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd
 8. Žádost o připojení na veřejný vodovod Chynín – zřízení přípojky
 9. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 678/1 v k.ú. Měrčín
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Svoz zajištěn vozidlem obce: odjezd Chynín 19:10, Železný Újezd 19:20, Přešín 19:25, Měrčín 19:35, Liškov 19:40 hod., Čečovice 19:45. Zahrádka a Smetalky 19:50

Vyvěšeno na úřední desku: 06.05.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.05.2010