Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 27. srpna 2010 od 20. hodin v pohostinství v Čížkově

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Projednání a schválení rozšíření vodovodu Železný Újezd chaty
 6. Žádost o vybudování altánu za bytovkou čp. 86 v Čížkově na pozemku obce
 7. Žádost o souhlas o připojení domu če. 2 v Přešíně na plynový řad
 8. Žádost o připojení na vodovodní řad domu čp. 22 v Železném Újezdu
 9. Výpověď z nájemní smlouvy na pohostinství Železný Újezd
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Svoz zajištěn vozidlem obce: odjezd Chynín 19:10, Železný Újezd 19:20, Přešín 19:25, Měrčín 19:35, Liškov 19:40 hod., Čečovice 19:45. Zahrádka a Smetalky 19:50

Vyvěšeno na úřední desku: 20.08.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.08.2010