Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 1. října 2010 od 19. hodin v pohostinství v Čížkově.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o prodej části pozemku parcela č. 11/1 v k.ú. Chynín
 6. Pronájem nebytových prostor pohostinství Železný Újezd od 1.10.2010
 7. Pronájem nebytových prostor pohostinství Čížkov od 1.11.2010
 8. Projednání žádosti o udělení licence pro lesní školku obce v k.ú. Liškov
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Svoz zajištěn vozidlem obce: odjezd Chynín 18:10, Železný Újezd 18:20, Přešín 18:25, Měrčín 18:35, Liškov 18:40 hod., Čečovice 18:45. Zahrádka a Smetalky 18:50

Vyvěšeno na úřední desku: 23.09.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.10.2010