Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánka na ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 12. listopadu 2010 od 19. hodin v pohostinství v Čížkově.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové a volební komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Složení slibu členů zastupitelstva obce
 6. Volba starosty a místostarosty obce
 7. Volba kontrolního a finančního výboru
 8. Schválení odměn neuvolněným zastupitelům
 9. MŠ Čížkov – žádost o navýšení rozpočtu
 10. Projednání a schválení převodu lesních pozemků a jejich využití
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Svoz zajištěn vozidlem obce: odjezd Chynín 18:10, Železný Újezd 18:20, Přešín 18:25, Měrčín 18:35, Liškov 18:40 hod., Čečovice 18:45. Zahrádka a Smetalky 18:50

Vyvěšeno na úřední desku: 04.11.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.11.2010