Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce (archiv dokumentů)

Zastupitelstvo obce srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 20.9.2013 od 19h v kulturním zažízení v Čečovicích.

 


Program jednání:

01.  Zahájení.

02.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

03.  Kontrola unesení z minulého zasedání.

04.  Zpráva starosty.

05.  Žádost o legalizaci připojení na obecní studnu v Měrčíně.

06.  Žádost o plynovou přípojku v Čížkově.

07.  Žádost o dotaci na opravu lesní  cesty poškozenou při povodních.

08.  Rozpočtové změny pro rok 2013.

09.  Nákup traktoru a doplnění mechanizace pro potřeby obce.

10.  Diskuse

11.  Usnesení

12.  Závěr.

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov:

Odjezd: Chynín 18:00, Žel.Újezd 18:10, Přešín 18:15, Čížkov 18:25, Zahrádka 18:30, Měrčín 18:40, Liškov 18:50.

ing. Zdeněk Tomášek - starosta, Miroslav Černý v.r. - místostarosta  
 
Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

 

Vyvěšeno na úřední desku: 11.09.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.09.2013