Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce (archiv dokumentů)

Přijměte pozvání na na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 10.května 2013 od 19,00 hodin v Hasičském klubu v Zahrádce.


Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov
pátek 10. května 2013 od 19.00 hodin
Hasičský klub v Zahrádce

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
4. Zpráva starosty.
5. Smlouva o výpůjčce s Ekokomem..
6. Směna pozemků v kú Liškov.
7. Koupě pozemku v kú Liškov..
8. Dodatek ke smlouvě s Českou republikou na pronájem pozemku v Přešíně..
9. Žádost o koupi části obecního pozemku v Čížkově.
10. Žádost o koupi části obecního pozemku v Měrčíně..
11. Žádost o příspěvek diakonii „Radost“ v Merklíně.
12. Přijetí zaměstnance OÚ Čížkov do stálého pracovního poměru (údržba, opravy ,lesní práce),pracovní náplň a plat,
13. Nákup dopravního prostředku a pracovních pomůcek pro OÚ Čížkov,
14. Záměr o odkoupení pozemků v Železném Újezdu ve spojení s vodovodním vrtem a přípojkou.
15. Schválení účetní uzávěrky za rok 2012.
16. Převod účtu č.431 – výsledek hospodaření – na číslo účtu č.432.
17. Závěrečný účet obce Čížkov za rok 2012 a výsledek přezkoumání hospodaření obce Čížkov za rok 2012.
18. Ustanovení komise pro inventarizaci knihovních fondů.
19. Diskuse
20. Usnesení
21. Závěr.

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov.

Odjezd: Chynín 18,00, - Ž.Újezd 18,05 – Přešín 18,10 – Čížkov 18,15 – Zahrádka 18,20. Dále Měrčín 18,30 – Liškov 18,40 - Čečovice 18,50 – Zahrádka 18,55.
 

Vyvěšeno na úřední desku: 01.05.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.05.2013