Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Železném Újezdě (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 10. června 2011 od 19 h. v pohostinství v Železném Újezdě.

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o  pronájem prodejny v Železném Újezdě.
 6. Úprava nájmů za nebytové prostory prodejen potravin.
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. na pozemku 1441/3 v kú Čečovice.
 8. Žádost o přidání světla veřejného osvětlení v Čečovicích.
 9. Žádost plzeňského biskupství o finanční příspěvek ve výši 30000,-Kč na opravu čížkovského kostela.
 10. Žádost o směnu části obecního pozemku č. 871/2 za část pozemku 871/1 v kú.Železný Újezd.
 11. Žádost o odkoupení obecního pozemku č.93 v k.ú.Čečovice.
 12. Žádost o odkoupení části obecního pozemku č.812/10 v kú Železný Újezd.
 13. Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
 14. Rozpočtové změny na rok 2011.
 15. Diskuse
 16. Usnesení
 17. Závěr

   
Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd: Měrčín18:00, Liškov18:10 ,Čečovice 18:15, Zahrádka18:20 Čížkov18:25,  Přešín18:30, Chynín 18:45


            Ing. Zdeněk Tomášek                                                                 Miroslav Černý v.r.      
                           starosta                                                                               místostarosta  

 Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno na úřední desku: 03.06.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.06.2011