Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce (archiv dokumentů)

V pátek 18.února 2011 se od 19 hod. koná v Zahrádeckém klubu veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 18.února 2011 od 19. hodin v obecním klubu v Zahrádce.

Program jednání:


1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
4. Zpráva starosty
5. Žádost o  prodej části pozemku par. č. 821 o výměře cca 1000m2 a pozemků 812/4, 824,858 a 1288/2v katastrálním území Železný Újezd
6. Nesouhlas s cenou o odkoupení pozemku v Železném Újezdu.
7. Žádost o výměnu skla výlohy v prodejně v Čečovicích.
8. Žádost o příspěvek na obnovu a údržbu turistického značení.
9. Vnitřní směrnice o zveřejňování informací podle zákona č.106/1999 Sb.
10. Schválení žádosti o bezúplatný převod pozemků, místní komunikace, parcelní čísla 658 a 659 v k.ú.  Zahrádka od České republiky.
12. Schválení odměn neuvolněných členů zastupitelstva podle nařízení vlády č.375 ze dne 7.12.2010.
13. Stanovisko zastupitelstva k projektu občanského sdružení Aktiv centrum Voletín v objektu bývalých kasáren v Chyníně.
14. Schválení rozpočtu Obce Čížkov na rok 2011.
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 18.10 hod., Železný Újezd 18.20 hod.,
Přešín 18.25 hod, Čížkov 18.30hod, Měrčín 18.35 hod., Liškov 18.40 hod., Čečovice 18.45 hod.,

Ing. Zdeněk Tomášek – starosta
Miroslav Černý v.r. -  místostarosta  

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.
Vyvěšeno: 8.2.2011

Vyvěšeno na úřední desku: 10.02.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.02.2011